Platforma STRETNUTIE15

Bezpečné online hlasovanie

Mnohé spoločnosti a organizácie prijímajú rozhodnutia v procese hlasovania (spoločnosti, oddelenia, nadácie, obchodné komory, združenia, družstvá, spoločenstvá a iné).

V súčasnej situácii je organizácia zhromaždení náročná a riskantná.

Platforma MEETING15 má pripravené riešenie.

Možnosti nášho riešenia

1. Príprava valného zhromaždenia

 • Predstavenie agendy
 • Pridanie všetkých návrhov uznesení
 • Pridanie všetkých správ a požadovaných dokumentov
 • Registrácia alebo pridanie oprávnených účastníkov, splnomocnencov a pozorovateľov
 • Definovanie hodnoty hlasov, napr. preferencie alebo zlomkové hodnoty

2. Vedenie stretnutia

 • Živé vysielanie
 • Online hlasovanie na akomkoľvek zariadení s prístupom na internet
 • Možnosť kladenia otázok a formálnych záverov
 • Kontrola kvóra v reálnom čase a podávanie správ
 • Kontrola a oznamovanie výsledkov hlasovania
 • Prezentácia výsledkov hlasovania
 • Elektronické potvrdenie pre každého hlasujúceho
 

Výhody

 • Realizácia valného zhromaždenia môže byť súčasťou väčšieho podujatia, napr. kongresu
 • Každý oprávnený voliť má možnosť zúčastniť sa online aj v prípade karantény
 • Veľmi efektívne, organizované a pohodlné stretnutie pre prezidenta, tajomníka a notára
 • Okamžité výsledky všetkých hlasovaní, prehľadné, pripravené správy pre organizátora
 • Možnosť zastupovania viacerých osôb oprávnených voliť jedným splnomocnencom
 • Možnosť tajného a otvoreného hlasovania
 • Dvojfaktorová identifikácia účastníkov ako záruka bezpečnosti a dôveryhodnosti hlasovania
 • Využitie moderných technológií zvyšuje úroveň podujatia a umožňuje zúčastniť sa všetkým oprávneným voličom, aj keď sú ich tisíce
 • Platforma MEETING15 je najlepším nástrojom na aktiváciu akcionárskej štruktúry

Stanovenie cien

Platforma udalostí
Cena za akciu, cena závisí od konečného nastavenia platformy, prispôsobenia, počtu účastníkov.
JPY 99,800 ~
Odoslané SMS správy
Cena za sms
SMS operátorom v Japonsku JPY 20/SMS
SMS operátorom mimo Japonska JPY 100/SMS
Ceny sú vrátane spotrebnej dane.
V dôsledku pandémie došlo v mnohých krajinách k legislatívnym zmenám, ktoré umožňujú implementovať súhlas na používanie elektronických nástrojov. Napríklad v Poľsku, Dz.U. 2020 poz. 568, USTAWA z dnia 31 marca 2020 r.

phone-circle Kontakt

MEETING15 株式会社
Support: 090-4474-5266